Antimitokondrial Antikor M2

AMA vücudun kendi hücre ve dokularına karşı oluşturduğu otoimmun dirençtir. Bu antikorlar, hücrenin mitokondri (hücrenin enerji sentezleyen organı) adındaki yapısına karşı oluşmuştur. AMA serumda bir kolestatik (safra tıkanıklığı) ile karekterize olan bir karaciğer hastalığı, Primer Bilier Siroz(PBC)nin teşhisi için en değerli belirleyicidir. AMA M2, PBC ye spesifiktir ancak Otoimmun Hepatit’li (AIH) hastalarda da bulunabilir.
Yorum:Eğer AMA pozitif ise, bu, kişnin PBC hastalığına sahip olduğunu gösterir. Ancak nadir olarak, PBC hastalığı olan bir kişinin serum AMA düzeyi düşük olabilirken, AMA pozitif olan bir kişinin PBC hastası olmaması da olasıdır. Bu durum başka bir karaciğer hastalığının PBC ye dönüşme eğilimini gösterebilir. AMA M2 testi ve AMA testi, birbirinden ayrı değerlendirilmelidir, çünkü ikisinin ayrı ayrı pozitif bulunduğu teşhisler farklı şekillerde tedavi edilmektedir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi Gün 18:00