Antimitokondrial Antikor (AMA)

AMA vücudun kendi hücre ve dokularına karşı oluşturduğu otoimmun dirençtir. Bu antikorlar, hücrenin mitokondri (hücrenin enerji sentezleyen organı) adındaki yapısına karşı oluşmuştur. AMA serumda bir kolestatik (safra tıkanıklığı) ile karakterize olan bir karaciğer hastalığı, Primer Bilier Siroz (PBC)’un teşhisi için en değerli belirleyicidir.
Yorum:Eğer AMA pozitif ise, bu, kişinin PBC hastalığına sahip olduğunu gösterir. Ancak nadir olarak, PBC hastalığı olan bir kişinin serum AMA düzeyi düşük olabilirken, AMA pozitif olan bir kişinin PBC hastası olmaması da olasıdır. Bu durum, başka bir karaciğer hastalığının PBC ye dönüşme eğilimini gösterebilir.
Numune: Koldan alınan venöz kan.Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi Gün 18:00