Antikardiolipin Antikor (ACA) IgM

Antikardiolipin Antikor (ACA ), ACA IgG, ACA IgM Antikardiolipin, antikorlara karşı antikorlar üreten bir otoimmün hastalık olan Antifosfolipid Sendrom (APS) teşhisinde yardımcıdır. Antikardiolipin antikorlar pıhtılaşma sürecini de etkilemektedir. Trombositopeni (kan trombosit sayısının azalması) ile de ilişkilidir.
Yorum:Antikardiolipin antikorların varlığı her zaman APS’ye işaret etmemektedir. Antikorların varlığının hala mevcut olduğunu görmek için test 8 haftada yapılmalıdır. APS tanısı sadece sonuçların tekrarlanması ile konabilir. Bu antikorların düşük seviyeleri fenotiazinler ve prokainamid gibi ilaçların alınmasıyla, bazı kanser tiplerinde ve HIV enfeksiyonlarında görülebilir.
Numune: Koldan alınan venöz kan.Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi Gün 18:00