Anti-SARS-Cov-2 Total

Bunlar SARS-Cov-2 karşıtı antikorlardır. Covid virüsü enfeksiyonu sonrası, vücut hemen virüsle mücadeleye başlar. Böylece antikor üretimi artmaktadır. Tüm solunum virüsü tiplerinde ilk antikor, nazofaringeal sistemin sekretuar (salgı ile görevli) plasmablast hücreleri tarafından üretilen IgA’dır. Bazı araştırmacılara göre, IgA serum konsantrasyonları semptomların başladığı ilk 3 günde yükselmektedir ve haftalarca tükürük içinde kalmaktadır. Ayrıca raporlara göre, serum IgA, SARS-CoV-2 nötralizasyonunda IgG’ye kıyasla daha tesirlidir (Sterlin ve ark.; Science Translational Medicine, Vol13;577, 2021). Viral enfeksiyonlarda, IgM antikorları semptomların başlangıcından sonraki 7-10 günde ortaya çıkmaktadır. Pozitif IgM testine göre, yakın tarihte virüsle temas olmuştur ve bağışıklık sistemi enfeksiyonlara yanıt vermeye başlamıştır. Bilim henüz enfeksiyona ilk immün yanıtın ne şekilde olduğunu kesin olarak tanımlayamamıştır, fakat şu an (2020) sadece kanda 15-43 gün kalacağını söylemek mümkündür (Huang ve ark.Lancet-2020,Feb 15;395(10223):497-506). Bu ilk yükselişi daha sonra IgG antikorların üretimi takip etmektedir. IgM’den hemen sonra, virüse karşı immün yanıt olarak enfekte hastaların kanında İmmünglobinlerin SARS-CoV-2 Ig G tipleri belirlenmektedir. IgG antikorlar akut enfeksiyon tanısı olarak yorumlanmamalıdır. Birkaç haftalık immunglobulinlerin birbirine dönüşümü tamamlandıktan sonra test pozitif olabilir. Kanda IgG pozitifliğinin ne kadar süreceği henüz bilinmemektedir (Zou L. et a,N.Engl.J Med-2020 Mar 19;382(12):1177-9) IgM, IgG antikorlara dönüştüğünde toplam antikorlar hakkında konuşabiliriz. Bu, virüsle mücadele etmek için ikisinin kombinasyonu veya sadece en son üretilen ana antikorlardan IgG antikorlar olabilir. Tüm dünyada aşılama, insanları bağışık kılmaya başlamıştır ve antikor ölçümleri önem kazanmaktadır. Kaç doz aşı ile bağışıklığın sağlanacağı ve ne kadar süreceği hala belirsizdir. Ancak, ölçülen antikorlar toplam antikorlar olacaktır. Bir Covid enfeksiyonu sonrası oluşan antikorlar ve konvansiyonel inaktif virüs aşıları kesin olarak toplam antikorları yansıtırken, mRNA temelli aşılarda (Pfizer-Biontech, Moderna, Johnson ve Johnson ve diğerleri) vücut Spike antikorlar (virüsün akciğer hücrelerinden vücuda girebileceği bölgesi) üretecektir. Bu yüzden, test edilen antikorlar Spike antikorlardır. Dolayısıyla, hangi antikor testinin bağışıklık durumunu yansıtacağına karar vermek için hastaya geçmiş Covid enfeksiyonu ve aşı tipini sormak uygun olacaktır.
Yorum:Sars-CoV-2 enfeksiyonuyla mücadele için antikorlar hepimize gerekeceğinden, yüksek düzeyleri hedeflememiz gerekmekle birlikte hangi antikor seviyelerinin bizi koruyacağı veya seviyelerin ne zaman düşerek diğer aşıyı gerektireceği hala belirsizdir. Tüm bağışıklık cevapları araştırılmalı ve bilimsel otoritelerce onaylanmalıdır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 4 saat