Vitamin B2

Vit B2, koenzyme Flavin Mononükleotid (FMN) ve Flavin Adenin Dinükleotidin (FAD) öncüsüdür. Pridoksin (VitB6) aktivasyonu, yağ, karbonhidrat ve protein metabolizmasında triptofan adlı amino asidin Niasine (Vit B3) dönüşümü ve enerji üretimi (ATP sentezi) işlevleri ile hayati öneme sahiptirler. Ayrıca, glutatyon redüktaz enzim aktivasyonundaki rolü ile detoksifikasyon işlevi görür. Ayrıca sağlıklı cilt, tırnak ve saçlar için gereklidir.
Yorum:Vit B2 eksikliği, cilt hastalıklarına, ağız kenarlarında yaralara, dudaklarda şişlik ve çatlaklara, saç dökülmesine, boğaz, karaciğer, üreme ve sinir sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir. Ayrıca, eksikliğinde duodenumda hücre çoğalmasını da bozulur. Alkol ve bağırsakta Vit B2 bakteriyel sentezini etkileyen faktörler veya Vit B2 açısından fakir bir diyet, klorpromazin gibi bazı trisiklik ilaçlar Vit B2’nin azalmasına yol açar. Yüksek VitB2, bulantıya yol açabilir ve belirli bir tedavi için alınan tetrasiklin etkisini bozabilir.
Numune: Koldan alınan venöz plazma(EDTA). Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Pazartesi
Sonuç Zamanı: Pazartes