Üre

Üre, proteinleri oluşturan amino asitlerin atık ürünüdür. Proteinler karaciğerde (özellikle enerji ihtiyacı için) amonyak, karbondioksit ve suya dönüştürülür. Amonyak vücut için toksiktir ve bu nedenle atılması gereklidir. Bu işlem, karaciğer tarafından yapılır. Amonyak, toksik olmayan üre bileşiğine dönüştürülerek güvenli bir şekilde böbreklere götürülür ve idrarla atılır. Atıldıktan sonra, bakteriler onu idrarın kokusu veren amonyağa geri dönüştürür. Ürenin böbreklerden atılmasını engelleyen herhangi bir sorun, kanda ürenin ve azot atıklarının artmasına (üremi), hatta ciddi fizyolojik sorunlara (yüksek kan ozmolalitesi, beyin omurilik sıvısı, göz sıvıları gibi ortamlarda bulunan hücrelerarası sıvıya ve plazmaya sızması gibi) neden olabilir. Kandaki yüksek üreden kurtulmak için kan diyalizi gerekir.
Yorum:Üre testi, özellikle hastada böbrek fonksiyonlarını bozan diyabet veya yüksek tansiyon sorunları varsa, böbrek hastalığı gelişip gelişmediğini anlamak için yapılır. Ayrıca karaciğer hasarı, idrar yolu tıkanıklığı, konjestif kalp yetmezliği veya mide-bağırsak kanaması ile ilgili bir test grubunun parçası olarak gerçekleştirilir. Böbrek sorunu varsa kan üre ölçümleri, kan kreatinin testiyle de desteklenmelidir. Yüksek kan üre seviyelerine üremi denir. Üremi, böbrek fonksiyon bozukluğuna paralel olarak metabolik problemler, sıvı, elektrolit ve hormon dengesizlikleri ile ilişkilidir. Üremi belirtileri bulantı, kusma, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, kas krampları, kaşıntı, zihinsel durum değişiklikleri, görme bozuklukları ve susuzluk artışıdır. Ağır komplikasyonlar nöbet, koma, kalp durması, mide-bağırsak kanaması, böbrek yetmezliğine bağlı kemik erimesi, şeker düşüklüğü olabilir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerekirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 2 saatte