Üçlü Down Sendromu Tarama Testi

Hamileliğin 14. ila 22. haftaları arasında alınan kan örneğinden (açık nöral tüp defektlerini taramak için en erken zaman 15. haftadır) kandaki üç hormon çalışılır. Bunlar, Alfa Feto Protein, Serbest Estriol, serbest bHCG dur. Hamileliğin safhası en gerçekçi olarak ultrason ile belirlenir. Kandaki üç hormonun düzeyi ile aynı haftada olan gebelerin aynı hormon sonuçlarının ortalaması (MoM=Multiple of median) değerleriyle karşılaştırılır.
Bu üç maddenin konsantrasyonu yaş ve ırk, sigara ve /veya alkol kullanımı, geçmişte düşük, ailede Down sendromlu bebek gibi faktörlerle ve matematiksel bir formulasyonla bilgisayardan riskli doğum analizi yapılarak, sonuç olasılık tahmini olarak verilir.
Yorum:Down’s Sendromlu gebeliklerde AFP ve uE3 seviyeleri düşme eğilimi gösterirken, serbest ß-hCG seviyeleri yükselme eğilimi gösterirler. AFP seviyesi aynı zamanda artmış açık spina bifida veya anansefali risklerinin belirlenmesi için kullanılır. Yorumu doktor yapmalıdır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Hergün
Sonuç Zamanı: 2 gün sonra 18:00