Transferrin

Transferrin karaciğer, dalak ve kemik iliği gibi dokulara demir taşınmasında rol oynayan bir kan plazma glikoproteinidir. Serbest Ferrik iyon (Fe+3) suda çözünmez ve transferrine bağlandığında çözünür hale gelir. Demir, dokulara taşınacak oksijen moleküllerini bağlama özelliği ile önemli bir elemandır. Aynı zamanda, oksitleyici ve redükleyici özellikleri nedeniyle zararlı bir elementtir. Bu nedenle zararlı etkilerinden kaçınmak için demir kanda serbest dolaşmamalıdır. Transferrin ferrik iyon (Fe +3) için yüksek affiniteye sahiptir. Karaciğer hücreleri, serum, beyin omurilik sıvısı ve semende bulunan transferrini üretir. Mukozal epitel hücreler, transferrin demir kompleksi yerine laktoferrinin üretir. Proksimal bağırsaktan emildikten sonra, demir vücudun farklı hücrelerine nakledilir. Demir transferin kompleksinin çoğu eritrositlerde hemoglobin üretimi için kemik iliğine nakledilir. Transferrin aynı zamanda akut faz reaktan olarak bağışıklık sisteminin bir parçasıdır (Herhangi bir streste, vücudun savunma sistemini aktive eden maddeler).
Yorum:Transferrin inflamasyon göstergesi olarak görev yapar, inflamasyon sırasında seviyesi azalır. Düşük seviyelerin nedeni karaciğer hasarı, idrarda transferrin kaybına yol açan böbrek hasarı, enfeksiyon ve kanser olabilir. Düşük transferrin ayrıca demir aşırı yükünü işaret eder, transferrin bağlama alanlarının demirle dolması anlamına gelir. Demir yüklemesinin nedeni hemokromatoz olabilir ki bu durumda doku hasarı nedeniyle doku demiri kana salınmaktadır. Yüksek seviyeler, diyetsel demir eksikliği, kanama (adet veya ülser), demir emilimini azaltan bağırsak bozuklukları (Çölyak hastalığı) veya toksinler (kurşun vb. sonucunda demiri bağlama kapasitesini artırmak üzere transferrinin yükselmesinden kaynaklanır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Pazartesi, Perşembe
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00