Tam İdrar Tahlili

İdrar, vücutta istenmeyen artıkların atılmasını ve atılması istenmeyen maddelerin tutulmasını sağlayan seçici bir geçirgenliği olan, böbreğin atık ürünüdür. Böbreğin bir nevi kanı süzen ve temizleyen bir işlevi vardır.
İdrarda herhangi bir maddenin fazla olması, o maddenin kanda istenilenden çok olduğunu ve bu maddeyle ilgili metabolik bir bozukluk olduğunu gösterir. Ayrıca, bazı hücre tipleri, mesane ve idrar yollarında sorunlara dikkat çeker.
Yorum:Renk: Normal idrar açık sarıdır. Koyu ise hasta az sıvı almış ve üre konsantrasyonu göreceli olarak yükselmiş olabilir. Kırmızı ise idrar yolları veya böbrekten gelen kanamaya ait eritrositler olabilir. Çok belirgin sarı idrar safra yollarında veya karaciğerde metabolik bir sarılığıa neden olan urobilinojen varlığını veya A, C grubu vitaminler alındığı için onların renklerinin yansıdığını gösterebilir. Çok açık sarı çok sıvı alımını gösterebilir. PH: Normal idrar pH ı asittir. Yani 7 nin altındadır. Bu değişirse vücuttaki tampon ve asit baz dengesinde sorun var olduğunu düşündürür. Protein: Normal idrarda protein yoktur. Varsa, böbrek geçirgenliğinin bozulduğunu, derecesini veya aşırı protein atılımını gerektiren patolojik bir durumu gösterir. Dansite: Normal idrarın dansitesi 1015-1025 arasındadır ve böbreğin konsantre etme dilue etme yeteneğini gösterir. İstenmeyen yoğunlukta metabolik artıklar veya iyonlar idrarın yoğunluğunu artırabildiği gibi az sıvı alımı da idrar yoğunluğunu yüksek olarak ifade edebilir. Nitrit: İdrarda eğer nitrit pozitifse bakterilerin ürettiği nitrit olduğu ve idrar yolları veya böbrekte bakteriyel enfeksiyonu gösterebilir. Glukoz: İdrarda glukoz yoktur. Kanda, özellikle diabette, gebelikte ve böbrek hastalıklarında görülebilir. Normal bir böbrek, kanda glukoz 180 mg/dl üzerine çıkana dek glukozun idrara çıkmasını engeller. Buna böbreğin glukoz eşik değeri denir. Ürobilinojen: Safra yoluyla atılan bilirubinin herhangi bir metabolizma bozukluğu nedeniyle idrarda görülebilir. Normalde metabolizma gereği normal düzeyde bulunur. Sonuç normal şeklinde verilir. Keton: Uzun süren açlıkta yağlar yakılarak enerji üretilir ve ürünleri, keton cisimleri üretilip idrara geçer. Mikroskobi: Böbrek ve idrar yollarındaki patolojilerde silendir adlı protein birikimleri, ateşli hastalıklarda amorf üratlar, eritrosit veya lökositler, epitel hücreler ve cinsleri gözlemlenir. Bunların patolojik boyutlarda varlığı böbrek, mesane veya genel metabolizma hakkında bilgi verir.
Numune: Spot idrar veya 24 saatlik idrar (spot idrar sonuçları gün boyunca numunenin verildiği zamandaki fizyolojik faktörler ile bazı özel metabolitler için gerçek durumu yansıtmayabilir, bu nedenle doktor özellikle 24 saatlik idrar sonucu ister).
Çalışma Günü: Hergün
Sonuç Zamanı: 2 saat sonra