Soğuk Aglutinin

Soğuk Aglutinin hastalığı (SAH) a neden olan ve eritrositlerde bulunan T proteinine karşı normal vücut ısısının altında eritrositlerin parçalanmasına neden olan otoimmün hemolitik anemiye yol açan otoantikorlar nedeniyle oluşur. Soğuk aglütininlerin varlığı başka hastalıkların habercisi de olabilir. Bunlar, diğer otoimmün ve lenfoprolatif hastalıklar (oldukça nadir genetik bir otoimmun hastalık), M.Pneumoniae ve Ebstein Barr Virus, HIV, Influenza virüsünden ve Brucella virüsünden de kaynaklanabilir.
Yorum:Bu hastalıkta zarar gören eritrositler, hemoliz olurlar (parçalanırlar). Tam kan tetkiklerinde Eritrosit ve Hematokrit değerleri düşer MCV (eritrositlerin daha fazla oksijen taşıyabilmek için normalden fazla hacim oluşturması), MCH (eritrosit içindeki hemoglobin) ve MCHC (Eritrosit içindeki hemoglobinin eritrosit hacminden bağımsız olarak toplam eritrosit miktarına oranı) normalin üzerine çıkar.
Numune: Koldan alınan venöz kan.
Çalışma Günü: Hergün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00