Serbest PSA

Serbest PSA, toplam PSA’nın kanda serbestçe dolaşan (bir proteine bağlı olmayan) kısmıdır. Serbest PSA’nın önemi, serbest PSA’nın toplam PSA’ya (fPSA/Toplam PSA) oranından gelir, prostat kanseri olasılığının bir indeksidir.
Yorum:Prostat kanserini değerlendirmek için toplam PSA 2,5 ng/ml’nin altında olmalıdır. Destekleyen değer, serbest PSA/Toplam PSA’dır. Bu oran 0,25’in altındaysa prostat kanseri insidansı daha şüpheli hale gelir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00