Semen Analizi

Semen analizi, spermi birçok yönden mikroskop altında inceleyen bir testtir. Sperm sayısı erkek üretkenliği için önemlidir. Normal bir sperm sayısı, semen mililitresi başına 15 milyon ila 200 milyon spermdir. 15 milyon/ml’nin altı, düşük olarak kabul edilir. Buna oligozoospermi denir. Erkek infertilitesi için sperm sayısı önemli olmakla beraber, sperm analizinde başka parametreler de vardır: hareket, viskozite, pH, sıvılaşma süresi, lökosit sayısı (spermatosit veya lökosit olarak adlandırılan olgunlaşmamış sperm formları) ve morfoloji (Sperm morfolojisi başlığında anlatılmıştır). Normal sperm sayısına Normozoospermi denir. 15 milyon/ml’den düşük sperm konsantrasyonuna Oligozoospermi denir. Hareketleri anormal olan spermler yüksekse buna Astenozoospermi denir. Normal morfolojisi %30’dan az olan sperm Teratozoospermidir. Yukarıdaki üç faktör bir arada Oligoathenozoospermi olarak adlandırılır. Semende hiç sperm yoksa Azozoospermi denir. Semenin olmamasına Aspermi denir.
Yorum: Sperm sayısı: Hareketin az olması, spermin yumurtaya ulaşma ve dölleme şansını azaltabilir. Normal sperm analizinde, spermin yaklaşık yarısı uygun hareket etmelidir. Motilite: Progresif (+4 olarak rapor edilir), Progresif yavaş (+3), Sabit hareket (++2) ve ilerlemeyen hareketsiz sperm sayısı olarak değerlendirilir. pH: Semenin asitliğini değerlendirir. Çok asidik ise (pH 7,2’den düşükse) sperm sağlığı etkilenir. Hacim: Mililitrede sperm miktarı. 2-6 ml arasında olmalıdır. Hacmin daha az olması, patolojik bir tıkanıklıktan veya numune hazırlama sırasında toplama problemlerinden kaynaklanabilir. Sıvılaşma zamanı (likefaksiyon): Semenin yapışkan bir maddeden sıvıya dönüşme süresini gösterir. Anormal olması (çok yoğun veya çok viskoz) spermin kadının üreme sistemine ulaşmasının engellendiğini gösterir.
Numune: Semen (numune gününden önceki 2-7 gün cinsel perhiz olacak ve en az bir gün önce alkol kullanmayacak)
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00