Sekretin

Sekretin, ince bağırsak üst kısmında (duodenumda) duvarlardan salınan sindirim hormonudur. Mide asidi salgısını ve duodenum pH seviyelerini düzenler. Midenin salgıladığı hidroklorik asit bağırsağa geçtiğinde, sekretin kan dolaşımına salınarak, pankreas kanal hücrelerini su ve bikarbonat salmak üzere uyarır. Bu mekanizma, hidroklorik asidi nötralize ederek bağırsak katmanlarını asit hasarına karşı korur. Secretin, mideden gastrin salgılanmasını da inhibe ederek HCl salınmasını durdurur.
Yorum: Hipersecretinemi (normal üstünde) duodenal ülserlerde ve ileri evre böbrek yetmezliğinde, nadir görülen ektopik (yapısal olarak organizmaya uymayan) hormonlar salgılayan bazı pankreas tümörlerinde ve Zollinger–Ellison’s sendromunda (nadir bir sindirim sistemi tümörü, ince bağırsaklarda, pankreasta veya ikisinde) görülebilir. Hiposekretinemi (normalin altında) tedavi edilmemiş Çölyak hastalığını veya aklorhidriyi (mide salgısında hidroklorik asit yokluğu) işaret edebilir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirir.
Çalışma Günü: Salı
Sonuç Zamanı: Laboratuvara danışın