Sedimantasyon Hızı

ESR, eritrositlerin (kırmızı kan hücreleri, alyuvarlar), özel bir sedimantasyon tübünde ne kadar hızla çöktüğünün bir ölçüsüdür. Normalden daha hızlı çökmesi, kanda herhangi yüksek miktarda olan bir maddenin kanın kütlesini artırması şeklinde yorumlanır. Bu inflamasyon, immun sistem komponentleri, herhangi bir protein, yağ veya elektrolitler, polisitemi (herhangi bir hücrenin sayısındaki anormal artış) nedeniyle olabilir. Bu yüksek konsantrasyonda olan maddelerden biri yada birkaçı normal miktarlardaki elementlere kıyasla ağırlığı artıracağından çökme normalden daha hızlı olur.
Yorum:ESR, inflamasyon, gebelik, anemi, otoimmun hastalıklar (romatoid artrit, lupus eritromatozis vb ), enfeksiyonlar, bazı böbrek hastalıkları, bazı kanser türleri (lenfoma, multiple myelom vb) yükselir. ESR, polisitemide, hiperviskozitede, orak hücreli anemide, lökemide, kronik yorgunluk sendromunda, düşük plazma protein düzeyinde (karaciğer ve böbrek hastalıklarından kaynaklanan) ve konjestif kalp yetmezliğinde (kalpten toplardamar sistemine geri basınç) düşer.
Numune: Koldan alınan venöz kan(Sedimantasyon tüpü içine). Açlık gerektirir.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 2 saat