Scl-70 Antikorları

Scl-70, Topoizomeraz 1 olarak da adlandırılır. Tüm hücrelerin çekirdeğinde, DNA sarmalının oluşmasına ve açılmasına yardımcı olan bir nükleer enzimdir. Bu enzime karşı antikorlar, Skleroderma (Sistemik Skleroz) isimli sistemik hastalığa yol açar. Skleroderma, deri ve iç organların fibrozis ve mikrovasküler hasarı ile karakterize bir bağ dokusu hastalığıdır.
Yorum: Pozitif sonuçlar, Scl-70 Antikorlarının varlığını gösterir. Hastalık ilk kez Raynaud fenomeni (derideki küçük arterler,arteriyovenöz şantlar ve arteriyollerin soğuk veya duygusal strese bağlı vasküler daralması) ile karakterize edilir. Bu hastalar, Anti Sentromer Antikoru (ACA) için de kontrol edilmelidir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Salı, Cuma
Sonuç Zamanı: 4 gün 18:00