Rubella IgM(Kızamıkcık IgM)

Rubella virüsü dünyada büyük ölçüde yok edilmesine rağmen, birçok ülkede gebelikte hala sorun olarak görülmektedir. Gebeliği sırasında bir kadına Rubella Virüsü bulaşırsa konjenital Rubella Sendromu (CRS) oluşur. Hamile bir kadına virüs bulaştığında, ilk tepki veren IgM immünglobulindir. Virüsün kuluçka süresi, bulaşmayı takiben 14-23 gündür. Akut enfeksiyonu olan bir kişiyle yakın temasla bulaşır. Semptom ateş ve deri döküntüleridir, bulaşma, semptomlardan 4-7 gün önce olmuş olabilir. IgM sonucu birincil enfeksiyonu gösterir ve 7-10 gün boyunca kanda kalır, bu esnada Ig G ortaya çıkmaya başlar. IgM ve IgG pozitifse, olası kontaminasyon süresini tahmin etmek için bir Avidite testi yapılması gerekir. Avidite testi, birincil olan ve olmayan enfeksiyon arasında ayrım yapmak için kullanılan kalitatif bir testtir. Antikor aviditesi (antijen ve antikor arasındaki bağlanma gücü), zamanla artar. Bağışıklık yanıtı olgunlaştıkça, düşük aviditeli antikorlar yerine yüksek aviditeli antikorlara geçişle anlaşılır. Akut Rubella enfeksiyonunda düşük avidite, IgG antikorlarının ortaya çıkmasından sonra yaklaşık 3 aya kadar sürer. Bunun anlamı şudur; avidite zamanla arttığı için, antikorların bağlanma kuvveti düşükse, enfeksiyon birincil enfeksiyondur. Avidite yüksekse bu, enfeksiyonun uzun süre önce oluşmuş bir enfeksiyon olduğu anlamına gelir.
Yorum: Rubella enfeksiyonu gebeliklerde çok önemlidir. Özellikle enfeksiyon, hamileliğin 12 haftasındaysa, doğumdan sonra sonuçları ciddi olabilir. Ortaya çıkan olasılıklar, gelişme gecikmeleri, katarakt, sağırlık, doğuştan kalp kusurları, organ sakatlıkları, zeka gerilikleridir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00