Romatoid Faktör (RF)

Romatoid faktörler, vücudun sağlıklı dokularına karşı bağışıklık sistemi tarafından üretilen proteinlerdir. RF testi, romatoid artriti (Anti nükleer antikor, Anti siklik sitrülin antikorlar, C reaktif protein ve eritrosit sedimantasyon hızı) tanısını koymak için kullanılan bir grup testten biridir.
Yorum:Pozitif test, hastanın otoimmün bir hastalığı, özellikle de romatoid artriti olduğunu işaret edecektir. Kanserde, kronik enfeksiyonlarda, sarkoidoz gibi inflamatuarakciğer hastalıklarında, farklı nedenlere bağlı bağ dokusu hastalıklarında, Sjorgen Sendromunda, SLE’de (Sistemik Lupus Eritromatozis) de yükselebilir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 2 saatte