Retikülosit

Retikülositler, eritropoez (alyuvar oluşumu) sürecinde olgunlaşmamış kırmızı kan hücreleridir. Bunlara olgunlaşmamış kan hücreleri de denir. Kemik iliğinde yapılırlar ve kan dolaşımına gönderilirler. Yaklaşık iki gün içinde olgun hücrelere dönüşürler.
Yorum:Retikülosit sayısı yüksek veya düşük ise anemi, kemik iliği, karaciğer ve böbrek bozuklukları gibi patolojik bir duruma işaret eder. Anemi varsa hastada yorgunluk, nefes darlığı, halsizlik, cilt solukluğu, el ve ayak üşümesi gibi belirtiler olur. Sayının normalden yüksek olduğu durumlar: Hemolitik anemi (alyuvarlar normal yaşamlarından daha hızlı yok edilir.) Yenidoğanın hemolitik hastalığı (bebeğin kanı oksijen taşıyamaz) Sayının normalden düşük olduğu durumlar Demir eksikliği anemisi Pernisiyöz anemi (B12 vitamini ve folat eksikliği) Aplastik anemi (Kemik iliği yeterli kan hücresi üretemez) Kemik iliği kanseri Böbrek hastalıkları Siroz olabilir. Bazen Rh uyuşmazlığı nedeniyle annenin kanı bebeğin eritrositlerine saldırırsa retikülosit sayımı için yenidoğanlarda test yapılır.
Numune: Koldan alınan vemöz plazma(EDTA)
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00