Protein C Antijeni

Protein C, genellikle Protein S ile birlikte istenen bir testtir. Kanın fazla pıhtılaşmasını önlemek için birlikte işlev görürler. Protein C ve S yeterli değilse kan aşırı derecede pıhtılaşabilir. Pıhtılaşma zinciri adımlarında, Faktör VIIIa ve Faktör Va aktivitelerinin düzenlenmesinden sorumludurlar. Bu pıhtılaşma sorunu, Protein C ve S antijenleri ile karakterize nadir bir genetik bozukluktur. Faktör VIII a ve Faktör Va, Faktör X ve Protrombini aktive eden proteinlerdir.. Protein S, Protein C için bir kofaktör görevi görür, dolayısıyla S yoksa C işlev göremez.
Yorum:Protein C ve S eksikliği varsa özellikle bacaklardaki toplar damarlarda aşırı pıhtılaşma olabilir (derin ven trombozu). Çok nadir de olsa konjenital (doğuştan) ise vücutta yaygın küçük pıhtılara neden olabilir. Yüksek seviyeler genellikle tıbbi problemlerle ilişkili değildir. Diabet, hipertrigliseridemi ve nefrotik sendrom hastalarında, oral kontraseptif ve alkol kullananlarda genellikle hepatik insülin direnci yükselir.
Numune: Koldan alınan venoz plazma (SİTRAT).Açlık gerekmez.
Çalışma Günü: Cuma
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00