Prokalsitonin (ProCT)

Prokalsiton, kalsitonin (CT) hormonunun öncüsüdür. CT, artan kalsiyum seviyelerine yanıt olarak tiroidin C hücreleri tarafından salgılanır ve serum kalsiyumundaki dalgalanmaları en aza indirmek için osteoklastlar tarafından kemik rezorbsiyonunu (kemiğin kalsiyumu dönüştürememe nedeniyle yenilenememesi) inhibe eder. Enflamasyon sırasında özellikle bakteriyel enfeksiyona yanıt olarak kalsitonin peptitlerinin dokuya özgü olarak gösterdiği reaksiyon sırasında Prokalsitonin’e parçalanır. Bu, prokalsitonin’i ciddi bakteriyel enfeksiyonlar için bir gösterge ve bakteriyel ve virüs enfeksiyonlarını ayırt edici bir araç olarak değerlendirilmesini sağlar.
Yorum:Pro CT, tetikleyici bir olaydan sonra 2-4 saat içinde saptanabilir hale gelir ve 12-24 saatte zirve yapar. Enfeksiyon seviyesi yükseldikçe, ProCT daha çok tespit edilebilir. Pro CT kandan 24-35 saat içinde kaybolur. Bu,enfeksiyonun takibi için iyi bir gösterge olmasını sağlar. Kalp ameliyatı, şiddetli travma, ciddi yanıklar ve çoklu organ yetmezliği ProCT’nin yükselmesine neden olabilir. Artışlar, yetişkinlerde ve çocuklarda bakteriyemi ve septisemi, çocuklarda idrar yolu enfeksiyonunda böbrek tutulumu, ameliyat sonrası sistemik ikincil enfeksiyon, ağır travma, yanık ve çoklu organ yetmezliği göstergesidir. Ayrıca, bakteriyel ve virutik menenjit ayırıcı tanısı, epidemik bakteriyel ve viral pnömoni (Örn. Covid 19 enfeksiyonu) ayırıcı tanısı olarak kullanılır. Risk sınıflandırmasının takibinde ve septik şokun izlenmesinde ve antibakteriyel tedaviye karşı terapötik yanıtın izlenmesinde kan seviyeleri kullanılır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00