Proinsülin

Proinsülin, insülin hormonunun öncüsüdür. Sentezden sonra, C-Peptid ve İntakt insüline dönüştürülmek üzere salgı granüllerine gönderilir. Proinsülinin sadece %1-3’ü dönüşmeden önce kanda salgılanır. Proinsülin, kanda insüline göre daha uzun yarılanma ömrüne sahiptir ve kanda dolaşan insülin yapısının %5-30’unu oluşturabilir.
Yorum:Proinsülin seviyeleri insülin seviyeleri ile yorumlanırsa, Proinsülin seviyeleri yüksek ise klinisyen tarafından Tip 1 ve Tip 2 diyabet riski değerlendirilebilir. Proinsülin ölçümleri insülinomanın da bir göstergesiolabilir. Normal insüline göre yüksek proinsülin, pankreas beta hücrelerinde insülin aşırı üretiminin bir göstergesi olabilir. Kronik böbrek yetmezliği ve Tip 2 Diyabeti olan hastalarda proinsülin değerleri yükselebilir ancak hipoglisemi saptanmayabilir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00