Prealbümin

PrealbüminV(transtiretin), albüminin öncüsüdür. Serumdaki yarı ömrü 2-4 gündür, albümin kanda 2-22 gün kalır. Prealbümin, kanda tiroid hormonlarının ve A vitamininin taşınmasına yardımcı olur. Albümin düzeyinin düşük olması, yetersiz beslenmeyi, karaciğer hastalığını veya inflamatuar bir hastalığı işaret ederken, düşük prealbümin düzeyleri özellikle büyüme ve gelişmesi normal olmayan çocuklarda enerji metabolizması ile ilgili bulaşıcı ve kronik hastalıkları işaret eder.
Yorum:Düşük prealbümin seviyeleri, kronik hastalıklar, enfeksiyonlar, iltihaplanma, yaralanma veya yanıklar, karaciğer hastalıklarını işaret eder. Yüksek seviyeler Hodgkin hastalığını (bir lenfoma tipi), böbrek problemlerini işaret edebilir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00