Postprandial Glukoz

Günlük kan şekeri konsantrasyonu dilete, strese ve diğer bazı hastalıklara göre değiştiğinden, başka bir parametre ile tanıya yaklaşmak için postprandial glukoz ölçülür. Yüksek postprandial glukoz düzeyleri suboptimal glisemik kontrole katkıda bulunabilir. Bu parametre, diğer glisemik indeks parametreleri ile birlikte diyabet için doğru ve hızlı tanı sağlar. Hasta önce açken kan örneği, ardından yemekten 2 saat sonra bir örnek daha verir.
Yorum:Yemekten 2 saat sonra kan numunesinde şeker 140 mg/dl’den az olmalıdır, bu durumda kişi diyabetik değildir veya açlık şekeri 180 mg/dl (üst sınır) altındaysa orta derecede diyabeti vardır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık ve yemekten 2 saat sonra.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 1 saat sonra.