Plazma Renin Aktivitesi

Renin böbrekte üretilen bir enzimdir ve hipertansiyon patogenezinde rol oynar. Kan basıncını artıran mekanizmayı uyarır. Renin, böbreğin jukstaglomerüler bölgesinde bulunur. Karaciğerden salgılanan Anjiyotensinojeni, Anjiyotensin I’e hidrolize ederek (parçalayarak), kan basıncını arttırır ve Anjiyotensin I, akciğer epitelinde en etkili vazoaktif peptit olan. Anjiyotensin II’e dönüştürülür. Kalbe giden kan damarlarının düz kaslarının kasılmasını artırır ve bu yük artışı, kalbin daha zorlu çalışmasına neden olarak kan basıncını artırır. Anjiyotensin II, ayrıca adrenal bezler üzerinde etki eder ve aldosteron salgılanmasını sağlar, böylece, böbreklerin distal tüplerindeki epitel hücreleri uyarıp, sodyumun geri emilimini artırarak, kan basıncını yükseltir. Bu mekanizmaya Renin-Anjiotensin ve Aldosteron sistemi denir. Renin ile midede sütü pıhtılaştırmak için üretilen Rennin (Chymosin) enzimi birbirine karıştırılmamalıdır.
Yorum:R enin inhibitörleri, hipertansiyon tedavisinde kullanılır. Genellikle Plazma Renin Aktivitesinin (PRA) ölçümünden sonra buna karar verilir. Bazı tümörlerde de PRA yükselebilir. Plazma Renin ölçümleri, PAC/PRA oranı olarak plazma Aldosteron konsantrasyonlarıyla karşılaştırılabilir. Normal aldosteron ile yüksek renin, tuza karşı intoleransa işaret edebilir. Düşük renin ve yüksek aldosteron, adrenal bezlerin normal çalışmadığı anlamına gelebilir. Her ikisi de yüksekse, böbreklerde bir soruna işaret edebilir. Renin ve aldosteron sabahları en yüksektir ve ayrıca otururken veya yatar pozisyonda farklı sonuçlar verir. Renin ölçümü, vücut pozisyonundan ve gün içi değişikliklerden etkilendiği için, bu ayrıntılar laboratuvar tarafından not edilmeli veya doktor bu seçeneklere göre test istemelidir.
Numune: Koldan alınan venöz plazma (EDTA). Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Cuma
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00