PAP Smear Testi

Serviks kanseri için bir tarama testidir. Seviks uterusa açılan bölgedir. Amerikan Kanser Kuruluşu (ACS) servikal smear testini 25-65 yaşlar arasın da önermektedir. 25 yaştan önce, serviksteki hücresel değişimler normaldir, genellikle normale döner ve kanser hücresi oluşma riski daha azdır. Bu nedenle, smear tarama testi rahatsızlık verebilecek bir uygulamaya ve endişeye yol açabilecektir. Ancak, HPV virüsü (Human Papilloma Virus) genellikle cinsel yolla bulaşabilen kansere yol açabilen bir virüstür. Eğer HPV aşısı olunmamışsa kansere yol açma riski daha fazladır. Virüs ayrıca birden fazla cinsel partner olması veya cilt teması ile de bulaşabilir. Enfeksiyon insidansı (görülme sıklığı), her 10 kişiden 8 kişidir ancak tüm HPV enfeksiyonları kansere yol açmaz (Yüzlerce HPV virüs tipinden yaklaşık 13 tanesi kansere neden olabilir). Eğer HPV enfeksiyonundan şüphelenildiyse, HPV Tiplendirme analizi yapılmasında yarar vardır. Bazen HPV virüs tiplerinden yüksek riskli biri tedavi edilmemişse, vücutta uzun zaman kalarak normal hücrelerin DNA yapısını bozup, onları kanser hücresine çevirebilir. HPV enfeksiyonu ayrıca, ağız ve boğazda da yetleşerek bu bölgelerde kansere neden olabilir. Servikal tarama testi HPV enfeksiyonunu erken dönemlerde saptayarak neden olduğu kanser riskini azaltabilir.
Yorum:Eğer kadınlar 25-65 yaşları arasındaysa ve o güne kadar normal olmayan PAP smear test sonuçları yoksa , doktoru 5 yıl sonra bir test daha önerebilir ancak test için en doğru zamanlar şunlardır.; 21-29 yaşlar arasında her 3 yılda bir, 30-65 yaşlar arasında her 5 yılda ancah ker 3 yılda HPV testi yaptırmak kaydıyla, 65 üzerine doktoru tarafından farklı bir öneri yoksa artık yaptırmasına gerek yoktur. Testin iki sonucu vardır: Normal veya normal olmayan. Eğer sonuçlar normal değilse, bu hastanın kanser oduğu anlamına gelmez. Bazı hücre anomalileri, atipi (alışılmış hücre yapısı ile farklı olan) , hafif veya şiddetli displazi (hücredeki kansere benzeyen bir gelişim bozukluğu) veya in situ karsinom (tek bir bölgeye lokalize kanser oluşumu) de olabilir. Bu durumda doktor, patolojik durumu daha yakından incelemek için daha sık smear testi isteyebilir.
Numune: Servikal sürüntü veya sıvı bazlı sitoloji (numunedeki hücrelerden bir süspansiyon oluşturarak lamın üzerinde ince bir hücre yayması oluşturarak) Bu örnekleme doktorun kararına bağlıdır.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 3 gün sonra 18:00