P24 Antijeni

P24 Antijeni HIV virüsünün yapısında bulunan bir antijendir ve virüsün tamamına karşı antikorlar kanda görülmeden önce şüpheli bulaşmadan 1-3 haftaya kadar tanı konmasına izin verir. P24, yaklaşık kanda 90 gün kalır. Bu nedenle HIV erken tanısı için değerli bir testtir.
Yorum:P24 pozitif ise, bu kişinin 1-24 gün önce enfekte olduğunu gösterir. Bu antikorun kanda pozitif olarak yaklaşık 90 gün kaldığını hatırlayarak tanıyı koymak gerekir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Laboratuvara danışın