Over Antikorları

Anti Ovarian Antikorlar, kadın infertilitesine yol açan yumurtalık dokusuna karşı oluşurlar.
Yorum:Hormon tedavisine yanıtı yetersiz, implantasyon başarısızlıkları olan, tüp bebek (in vitro fertilizasyon) başarı şansı düşük kadınlarda, Over Antikorları yüksek olabilir. Adisson Hastalığı veya Tiroid Hastalıkları olan kadınlarda, Anti Ovarian Ab bulunabilir. Pozitif olmaları durumunda bu antikorlar infertilitede önemli bir rol oynayabilir. Test negatifse, kısırlığın nedeni Anti Ovaryan Antikorların infertilite tedavisinde bir neden olarak varlığını ortadan kaldırmaktadır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Pazartesi
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00