Osmolalite

Osmolalite, serumdaki çözünmüş kimyasal ve mineral partiküllerin konsantrasyonu ile oluşan basınçtır. Serumda çözünen maddelerin konsantrasyonu ne kadar yüksek olursa ozmolalite de o kadar yüksek olur. Osmoralite, 1 L çözücü başına çözünen partikül sayısıdır; ozmolalite ise 1 Kg çözücüdeki çözünen partiküllerin sayısıdır. Seyreltik çözeltiler için bu fark anlamsızdır.
Yorum:Kandaki bazı kimyasallar ve su arasındaki denge için kan ozmolalitesi testi kullanılır. Vücudun çok fazla sıvı kaybettiği dehidratasyonun teşhisine yardımcı olur. Düşük Na iyonu nedeniyle ozmolalite düşükse (hiponatremi) ve bu ciddi bir düşüklükse, baş ağrısı, baş dönmesi, disoryantasyon ve konvüzyona neden olabilir. Sonunda komaya ve ölüme yol açabilir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Salı, Cuma
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00