Nötrofil (NEU)

Lökosit (akyuvar) ailesinde bağışıklık sisteminin enfeksiyona karşı cevabı olarak ve ayrıca vücutta oluşan enfeksiyon ve yaralanma olgularında görevlidir. Kan testlerinde NEU olarak kısaltılır ve doku onarım sürecini başlatan hücrelerdir. Bulundukları yer, kan, doku ve lenf bezleridir. Nötrofil sayısı vücudun bu olgularla savaştığının göztergesidir. Nötrofil sayısının belirlenmesinde ilk kriter tam kan sayımı sonuçlarıdır. Daha ileri tetkik olarak Kemik iliği biopsisi, sentez bölgesi burası olduğu için nötrofillerin durumu hakkında en iyi ve detaylı bilgiyi veren incelemedir.
Yorum:Nötrofil sayısının düşüklüğü Nötropeni olarak tanımlanır. Azalması vücut bir enfeksiyonla savaşırken sentez miktarının kullanım miktarının altında kalması olabilir. Bu hastalıklar, tüberkloz, hepatit, kemoterapi, lyme hastalığı, kemik iliğinde sentez sorunları, romatoid artrit, sepsis, B12, folat ve Bakır gibi nötrofil sentezinde görevli ajanların eksikliği, lupus eritromatozis, antibiotikler ve psikiyatrik tedaviler olabilir. Yüksekliği ise vücudun savaşmakta olduğu etkeni işaret eder. Yüksekliğinde, halsizlik, eklem ağrısı, nefes alma zorluğu, çarpıntı gibi sorunlar olabilir.
Numune: Koldan alınan venöz plazma (EDTA)
Çalışma Günü: Hergün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00