Normetanefrin

Böbrek üstünde bulunan adrenal bezler, adrenalin ve noradrenalin (epinefrin ve norepinefrin) adındaki hormonları sentezler. Bunlara genel isimleriyle katekolaminler denilir. Adrenalin stres anlarında kan basıncını kontrol eder. Adrenalin kanda yok olduğunda, metanefrin ve normetanefrine dönüşmüştür. İdrarla atılırlar. İdrarda veya kanda bu maddelerin yükselmesi, çok fazla adrenalin sentezlendiğini ve yıkıldığını gösterir ki bu da feokromasitoma adı verilen böbrek üstü bezinden tümör nedeniyle fazla adrenalin sentezlendiğinin bir göstergesidir.
Yorum:Sebep anlaşılamayan yüksel kalp atımı, başağrıları, terleme ve kan basıncında düzensiz yükselme ve düşme şikayetlerinde feokromasitomadan şüphelenilir. Feokromasitoma, bazen kanser nedenli bazen de iyi huylu tümörlerden ortaya çıkabilir. Yüksek metanefrin düzeyleri adrenal bez tümör olasılığına işaret eder. İdrardaki sonuçlar kanda yalancı pozitif sonuçlara yol açabildiğinden daha güvenilirdir.
Numune: Koldan alınan venöz kan (Doktorun uygun gördğü şart ve saatlerde). İdrar (24 saat)
Çalışma Günü: Çarşamba
Sonuç Zamanı: 3 gün sonra 18:00