Norepinefrin

Noradrenalin olarak da bilinen norepinefrin, beynin dikkat ve yanıt işlevinden sorumlu bir nörotransmitör olarak işlev gören bir hormondur. Noradrenalin ile epinefrin birlikte kalp atışını, kan glukoz konsantrasyonlarını düzenlemek için depo glukoz salınımını düzenler ve (savaş ya da kaç) mekanizmasına yanıt olarak iskelet kasında kan basıncını artırır. Ardenalin veya epinefrin, adrenal bezlerden salgılanır, noradrenalin ise nöronlardan salgılanır. Alfa 1, 2 ve B2 reseptörleri aracılığıyla etki ederler. Otonom sinir sistemi iki gruba ayrılır: sempatik ve parasempatik sistemler. Sempatik sistem, ani bir tehdit veya bir tehlike algısı durumunda (vücudu stresle ilgili faaliyetler için hazırlarken) savaş ya da kaç denilen mekanizmayı harekete geçirir, Parasempatik sinir sistemi, vücudu sakin bir duruma döndürür. Parasempatik sinirler, periferik sinir sisteminin (PNS) dallarıdır. Sempatik sinirler, omurgada omuriliğin ortasına doğru yerleşiktir (birinci torasik segmentten başlar) ve ikinci ve üçüncü lomber sistemlere uzanır. Sempatik (adrenerjik olarak da adlandırılır) reseptörler iki tiptir: Alpa 1, 2 ve Beta 2. arterlerde bulunurlar. Alfa 1, epinefrin veya norepinefrin tarafından uyarılarak arterleri daraltır ve böylece kan basıncını artırır. Alfa reseptörleri bloklanırsa arterler genişler. Bu, hipertansiyonu tedavi etmek için kullanılır. Beta 1 reseptörleri kalbin yakınında yerleşmiştir. Uyarıldıklarında, kalp atış hızı ve kalp kasılmasını arttırırlar. Beta 2 reseptörleri, akciğerlerin bronşlarında, iskelet kaslarının arterlerinde yerleşmiştir. Epinefrin veya norepinefrin tarafından uyarıldıklarında, solunum sırasında bronşiyollerin çapını artırarak solunan havayı arttırırlar. Yukarıdaki tüm işlevleri düzenlemek için alfa beta reseptör agonist tedavileri kullanılır.
Yorum:Noradrenalin artarsa, kalp atışı ve kan basıncı yükselir, kan şekeri konsantrasyonu artar ve iskelet kasının kan akış hızı artar. Ayrıca gastrointestinal kanaldaki kan akışı azalır, idrara çıkma azalır ve bağırsak hareketi azalır. Tümörler, kronik stres ve obesite gibi bazı tıbbi durumlar adrenal bezleri etkileyerek norepinefrini yükseltebilir. Düşük seviyeler, uyuşukluğa (enerji eksikliği), konsantrasyon eksikliğine, dikkat eksikliğine, hiperaktivite bozukluğuna (ADHD) ve depresyona neden olabilir. Bazı antidepresanlar beyindeki norepinefrin seviyelerini etkiler.
Numune: Koldan alınan venöz plazma (HEPARİN). Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Salı
Sonuç Zamanı: 3 gün sonra 18:00