Mitokondriyal Antikor M2

AMA vücudun kendi hücrelerine, dokularına ve organlarına karşı bir otoimmün yanıttır. Hedef hücrenin mitokondrisine (hücrenin enerji oluşturan organeli) etki ederler. AMA, kronik bir kolestatik karaciğer hastalığı olan Primer Biliyer Sirozun (PBC) serum özelliğidir. AMA M2 PBC’ye spesifiktir ama ootimmün hepatit (AIH) hastalarında da bulunabilir.
Yorum:AMA sonucu pozitifse, hastanın PBC ile ilgili bir sorunu olduğu anlamına gelir. Ancak nadiren AMA pozitif hastalar PBC hastası olsa da sonuçları negatif çıkabilir veya sonuç pozitif olmasına rağmen hastada PBC olmayabilir. Bu, başka bir karaciğer hastalığının PBC’ye ilerlemiş olabileceğine işaret edebilir. AMA M2 test ve AMA iyi bir şekilde ayırt edilmelidir çünkü seyirleri farklı ilerlediğinden tedavi protokolleri de farklıdır.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00