Methemoglobin

Methemoglobin, işlevsiz bir hemoglobin formudur, içerdiği demir +2’den +3’e oksitlendiğinden artık oksijen bağlayamayan ve dolayısıyla oksijen taşıyamayan bir formdur.
Yorum:Methemoglobinin arttığı tıbbi duruma, methemoglobinemi denir, toksik bir durumdur, RBC’nin (eritrositlerin) indirgeme kapasitesini baskılar. Bu durum, genellikle topikal anestezikler, nitrat ve sülfat içeren ilaçlardan kaynaklanır. Şiddetli methemoglobinemi hipoksi ve siyanoz ile karakterizedir. Kırmızı kan hücreleri karakteristik çamur benzeri bir görünümdedir. Düşük seviyelerin klinik önemi yoktur.
Numune: Koldan alınan venöz plazma(HEPARİN). Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00