Mercimek Sp IgE(f235)

Mercimek’e karşı oluşmuş IgE tipi antikorlar saptanır.
Yorum:Normalde negatif olmalıdır.Sonuç pozitifse bu ajanla karşılaşıldığında oluşan alerjik reaksiyonların tanısı konulur.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Hergün
Sonuç Zamanı: 15 gün sonra