Lökosit Alkalen Fosfataz (LAP)

Lökosit denilen beyaz savunma sistemi hücrelerinin içinde de bulunan Alkalen Fosfataz enzim grubunun bir izoenzimidir. Özellikle lökositleri hedef alan Kronik Myeloid Lökemi (CML) adındaki kanser türünde normal değerinin altında olması tanı değerini gündeme getirir.
Yorum:Genelde CML için istense de başka Lökosit fonksiyon bozuklukları için de istenebilir. Esansiyel Trombositoz (platelet adlı pıhtılaşma hücrelerinin fazla üretimi), kemik iliği tahribatı olan myelofibrozis, kemik iliğinde fazla eritrosit (alyuvar) yapımı ile karekterize polisitemia vera, kemik iliğinde çok az eritrosit yapımı ile karekterize aplastik anemi, Vitamin B12 emilim eksikliğine bağlı eritrosit sayısında azalma ile karekterize pernisiyoz anemi bunlardandır.
Numune: Periferik yayma lamı
Çalışma Günü: Cuma
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00