LKM Tip 1 Karaciğer/Böbrek Antikoru

Karaciğer/Böbrek Mikrozomu Tip 1 Antikorlar, otoimmün hepatit (AIH-2), primer biliyer siroz veya primer sklerozan kolanjit gibi otoimmün hastalıkların bir göstergesidir.
Yorum:Kanda LKM-1 Antikorları pozitifse, sonuç karaciğerde hepatik kaynaklı bir hasar olduğuna işarettir. Bu, karaciğer biyopsisi ile doğrulanabilir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00