Lipoprotein (a)

Lipoprotein a, ateroskleroz, koroner kalp hastalığı ve inme için bir risk faktörü olan düşük yoğunluklu bir lipoprotein (LDL) varyantıdır. Farklı oranlarda Apo B proteini ve Apo A içerir. Apo A’nın yapısı fibrinolizin azalmasında rol oynayan doku plazminojen aktivatörüne ve plazminojene benzer. Ayrıca, PA-1’i uyararak, trombogeneze yol açar ve tüm bunlar arter duvarlarında trombin (pıhtı) birikmesine yol açar. Ayrıca oksitlenmiş fosfolipidleri arter duvarlarına taşıyarak ateroskleroza neden olur.
Yorum:Yüksek Lp (a) seviyeleri, koroner kalp hastalığı, kardiyovasküler hastalık, ateroskleroz, tromboz ve inme riski ile ilişkilidir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00