Lenfosit

Lenfosit bir lökosit tipidir (beyaz kan hücresi). Çoğunlukla kandaki toplam lökositlerin % 30- 50’sidir. Pluripotential kök hücrelerde üretilirler. Aynı zamanda lenfosit bağ dokusu hücreleridir. Lenfositlerin B ve T olmak üzere iki ana tipi vardır. Timusa göç eden hücreler T hücreleridir, B hücreleri gelişerek kemik iliğinde kalır. B hücreleri, bakteri ve virüslere saldıran ve zarar veren antikorlar üretir. Aynı antijenin ikinci istilasına karşı daha hızlı ve güçlü bir yanıt için immünolojik hafızadan sorumludurlar. Bu hücreler, yabancı maddelere karşı özel bağışıklık yanıtlarını belirleyen hücrelerdir. T hücreleri çoğalarak sitotoksik T hücrelerine farklılaşır ve periferik dokulara gönderilir. Antijenle uyarıldıklarında, antikor üretimini tetiklemek üzere B hücrelerini uyaran sitokinler salgılarlar. Sitotoksik T hücreleri, enfekte hücreler ve kanser hücrelerine bağlanır ve yok ederler. Dalak, bademcikler ve lenf düğümleri, bulundukları lenfoid organ ve dokulardır.
Yorum:Lenfositler, tüm kan hücrelerinin ve lenfositlerin sayısını veren tam kan sayımı (tam kan, CBC) testiyle sayılabilir. Normal aralığın altındaki lenfositler, lenfositopeniyi işaret edebilir. Bunun nedeni yetersiz beslenme, bazı nadir kalıtsal bozukluklar (ataksi-talenjiektiyazi) veya ağır kombine immün yetmezlik sendromu olabilir. Yüksek sayılar lenfositozu işaret eder. Bunun nedeni mononükleoz veya boğmaca gibi enfeksiyonlar, kan ve lenf sistemi kanserleri (multipl miyelom, kronik lenfositik lösemi), inflamasyona yol açan otoimmün bozukluklar (İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı) olabilir.
Numune: Koldan alınan venöz plazma. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 1 saat sonra