LDH İzoenzim

Laktat dehidrogenaz, kan veya vücut sıvılarında bulunan bir enzimdir. Neredeyse tüm dokularda bulunur çünkü enerji eldesi için vücut tarafından kullanılan biyokimyasal yolların çok önemli bir bileşenidir. Dokular hasar gördüğünde kanda salınır (en çok kalp, böbrek, beyin ve akciğerlerde bulunur). Beş tip LDH vardır. Farklı dokularda farklı miktarlarda bulunma özelliklerine sahip izoenzimler olarak adlandırılırlar. Bunlar; LDH-1 Kalp dokusu ve kırmızı kan hücreleri LDH-2 Beyaz kan hücreleri, kalp ve kırmızı kan hücrelerinde daha az LDH-3 Akciğer dokusu LDH-4 Beyaz kan hücreleri, böbrek, pankreas ve lenf düğümleri LDH-5 Karaciğer, iskelet kasları
Yorum:Toplam LDH seviyelerinde genel artış olduğunda doku hasarının yerini bulmak için LDH izoenzim testi gereklidir. Bant artışına bağlı sonuçlar anemi, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, kas hasarı, kalp krizi, pankreatit, enfeksiyöz mononükleoz olabilir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Salı
Sonuç Zamanı: Laboratuvara danışın