Laktik Asit

Laktik asit, anaerobik solunum (oksijensiz enerji üretimi) metabolizmasındaki son biyokimyasal metabolittir. Vücut, glukoz yakarak (vücudun enerji bileşiği) sınırlı ATP’yi sentezlemek üzere laktik asit üretir. Glukozu enerjiye dönüştürmek için oksijen yetersiz olduğu veya hiç bulunmadığı zaman oluşur. Çoğunlukla egzersiz yapılan kaslarda (kas yorgunluğu) olur. Bu, aynı zamanda vücuttaki ATP sentezinin (anaerobik faz) ilk adımıdır. Oksijen kullanarak daha fazla enerji elde etme yolu ikinci aşamadır (Krebs Döngüsü), piruvat ile devam eder. Bu adımda, kalan laktik asit ya birikir (laktik asidoz) ya da böbrekler yoluyla atılır. Esasen kas ve kırmızı kan hücrelerinde üretilir.
Yorum:Laktik asit vücutta çok fazla birikirse molekülün neden olduğu asidik dengesizlik nedeniyle karın veya mide rahatsızlığı, iştah azalması, ishal, hızlı, güçsüz solunum görülebilir. Bir an önce bir klinisyen tarafından kontrol altına alınmalıdır.
Numune: Koldan alınan venöz plazma (test edilecek numuneye göre OKSALAT veya HEPARİN), BOS. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00