Laktat Dehidrogenaz (LDH)

Laktat dehidrogenaz, kan veya vücut sıvılarında bulunan bir enzimdir. Neredeyse tüm dokularda bulunur çünkü enerji sağlanması için gerçekleşen metabolik prosesin çok önemli bir bileşenidir. Dokular hasar gördüğünde kana salınır (en çok kalp, böbrek, beyin ve akciğerlerde bulunur).
Yorum:Doku hasar görürse, kanda artar. Bunlar arasında, anemi, kas hasarı, pankreatit, karaciğer hastalıkları, akciğer hastalıkları, kalp krizi ve bazı enfeksiyon tipleri (menenjit, ensefalit, enfeksiyöz mononükleoz) vardır. Ayrıca, bazı kanser tiplerinde de artar ve kemoterapi takibinde kullanılır. Belirli bir dokuya özgü olmadığından, patolojinin kaynağını bulmak için kandaki artış diğer tanısal prosedürlerle desteklenmelidir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: 2 saat sonra