Kruger Testi (Sperm Morfolojisi)

Kruger testi (sperm morfolojisi), boyut, şekil ve sitoplazmik damlacık değerlendirmelerini ortaya serer. Normal sperm şekli; Baş: 5-6 mikrometre uzunluğunda ve 2. 3-3.5 mikrometre genişliğinde pürüzsüz oval şekilli kafa. Akrozom (yumurtayı dölleyen baş) sperm başının %40-70’ini kaplamalıdır. Boyun, Orta kısım ve Kuyruk: Anormallik görülmemelidir, küçük değişiklikler kabul edilebilir. Sitoplazmik damlacıklar: Sperm kafasında, sperm kafasının boyutunun yarısından büyük olan hiçbir sıvı damlası kabul edilemez.
Yorum:Morfolojinin değerlendirilmesinde iki kriter olmakla birlikte, Kruger kriterleri daha katı ve Dünya Sağlık Örgütü kriterleri daha toleranslıdır. Doktor, bulguları yöntemlere ve çiftin kliniğine göre kontrol eder. Kesin olmamakla birlikte, anormal şekilli spermler, hamilelikte daha fazla soruna yol açabilir. Genellikle semende spermin sadece yaklaşık %4-10’u normaldir. Bu nedenle %4’ün altındaki anormal sperm morfolojisinin infertiliteye neden olduğu düşünülür.
Numune: Semen (numune gününden önceki 2-7 gün cinsel perhiz olacak ve en az bir gün önce alkol kullanmayacak)
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00