Kreatinin (CK)

Kreatinin adalelerdeki enerjisağlayan molekülün son yıkım ürünüdür. Bu enerji sağlayan molekülün (ATP-Adenozin trifosfat) kullanımından sonra, açığa çıkan kreatinin molekülü, şahsın günlük metabolik enerji tüketim standardına göre belli oranlarda kan dolaşımında bulunur. Kreatinin yaklaşık tamamı, kandan, böbrekler yoluyla temizlenir. Genellikle bu nedenle, böbreğin bu molekülü uzaklaştırma yeteneğinin ölçülmesiyle böbrek fonsiyonu ölçümünde kullanılır. Yani, böbreğin glomerüler filtrasyon hızının bir ölçüsüdür. Kreatinin idrarda bulunur ve kan kreatinini ile 24 saatlik idrarda kreatinin ölçümü böbreğin filtrasyon hızının (Glomerüler Filtrasyon hızı-GFR) kişisel vücut yüzey alanının da içerdiği bir formülasyon ve hesaplama ile ml/dakika/vücut yüzey alanı olarak ifade edilir. Bu teste Kreatinin Klerensi Testi adı verilir. Ancak eğer doktor belli zamanlardaki idrar örneğini 24 saat idrar toplanması yerine uygun görürse daha kısa süreli idrar örnekleri de kabul edilebilir.
Yorum:Bu test böbreklerin kreatinini kandan ne kadar iyi temizlediğinin bir göstergesi olarak kullanılır. Sonuçlar, doktor tarafından yaş, cins dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Kreatinin tek başına kanda yüksekse, böbrek fonksiyonlarının bozulduğuna işaret eder ve ileri klinik araştırmalar gerekebilir. Yakın tarihlerde, yenidoğanda kreatinin yüksekliğinin bakterimi göstergesi ve erkeklerdeki yüksekliğin ise, prostat kanseri riski olarak değerlendirilebileceği bildirilmiştir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. 24 saatlik veya doktorun uygun gördüğü saat aralığındaki idrar örneği. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00