Kortizol

Kortizol, strese cevap olarak da salgılandığı için, ‘stres hormonu’ olarak adlandırılan steroid bir hormondur. Adrenal bezlerde sentezlenir ancak vücuttaki birçok hücrede reseptörleri vardır. Salınımı hipotalamus, hipofiz bezi ve adrenal bez arasındaki etkileşme ile düzenlenir .Bu sisteme Hipotalamik-Hipofizer-Adrenal Aks (HPA) adı verilir. Kortizolün vücutta birçok fonksiyonu vardır. Kan şekeri düzeylerini kontrol eder, metabolizmayı düzenler, inflamasyonu azaltır, hafıza ile fonksiyonlara destek olur, tuz ve su dengesinin düzenlenmesini ve kan basıncının kontrolünü sağlar. Gebelikte diğer bir fonksiyonu ise fetüsün büyümesini desteklemektir.
Yorum:Hipofiz ve adrenal tümörlerde artar (Cushing Sendromu), libido değişikliği ve menstruel siklus problemleri, anksiyete ve depresyona neden olur. Kortizol terapileri bazı imun hastalıklarda inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Düşük kortizol düzeyleri, primer adrenal yetersizlik veya Addison hastalığı olarak adlandırılır. Bu tür hastalarda belirtiler, yorgunluk, adale kaybı, kilo kaybı ve cilt patolojileridir. Kortizol’ün diurnal ritmi vardır. Bunun nedeni, vücudun çok farklı hücrelerindeki etkileri nedeniyle o hücrelerdeki kullanım zamanlarıdır. Eğer vücutta belli alarm durumları varsa bunlara cevap olarak bu reaksiyonları başlatma veya durdurmada görev alır. Bunlar sindirim sistem, üreme organları fonksiyonları, immun sistem ve büyüme prosesleri olabilir. Anksiyete, depresyon, baş ağrıları, kalp hastalıkları, hafıza ve konsantrasyon problemleri, sindirim problemleri, uyku sorunları ve kilo alımı kortizol düzeylerini değiştirebilir. Bu durumda, kortizol düzeyleri günlük metabolik ve fizyolojik fonksiyon değişimlerine duyarlı olduğu için kan örnekleri doktorun tavsiyesine ve klinik duruma göre belirlenen saatlerde alınmalıdır.
Numune: Koldan alınan venöz kan, tükürük. Açlık gerekip gerekmediği numune alım saatine ve doktorun istediği saate göre değişebilir (sabah erken, akşam 20, 40, 60, 90, 240. dakikalar).
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00