Karsinoembriyonik Antijen

Karsinoembriyonik antijen (CEA), hücre adezyonunda (yapışmasında) yer alan yüksek düzeyde ilişkili glikoproteinlerden birini tanımlamaktadır. Normalde, fetal gelişim sırasında, gastrointestinal dokuda üretilmektedir, fakat üretim doğumda durmaktadır. Yetişkin kanında da düşük seviyelerde mevcuttur. Bununla birlikte, serum seviyeleri bazı kanser tiplerinde yükselmektedir. Öncelikle, kolorektal kanser, mide kanseri, akciğer karsinoması ve medullar tiroid karsinomasının yanı sıra sigara içenlerde, ülseratif kolit, pankreatit, siroz, hipotiroidizm ve Crohn hastalığı gibi bazı neoplastik hastalıklarda artmaktadır. Ancak CEA, bir tarama testi olarak değerlendirilmemelidir. Genellikle vücut sıvılarına yayılan kanseri evrelendirmek veya lokalize etmek için faydalıdır.
Yorum:Yükselmiş CEA seviyeleri yukarıda bahsi geçen kanser tipleri ve neoplazmaları işaret edebilmekle birlikte, tümörlerin operasyonla çıkarılması ve kanser tedavilerinin takibi için faydalıdır. CEA, organa sınırlı tümörlere kıyasla lenf nodlarına ve uzak metastaz yapmış tümörlerde daha yüksektir ve tümörün evresine göre değişiklik göstermektedir. Tümör kaynaklı bağırsak obstrüksiyonu (tıkanması) daha yüksek CEA seviyeleri oluşturmaktadır. Karaciğer bozukluğu da CEA seviyesini artırabilir, çünkü karaciğer öncelikli CEA üretim bölgesidir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00