Karbamazepin (Tegretol)

Antiepileptikler olarak bilinen (Sara hastalığı tedavisi için kullanılan ilaçlar) epilepsi, nöropatik ağrı tedavisinde, ayrıca başka ilaçlarla bipolar bozukluklar ve şizofrenide kullanılırlar.
Yorum:Tedavi başlangıcında uyuklama, baş dönmesi, çift görme, denge bozukluğu, bulantı ve iştahsızlık görülebilir. İlacı kullandıktan iki hafta sonra azalması beklenir. Bu nedenle kan seviyeleri doz kontrolu açısından çok önemlidir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Hergün
Sonuç Zamanı: Aynı gün 18:00