Iyot Spot İdrar

İyot, tiroid metabolizmasında yer alır (hipotiroidizm, yorgunluk, depresyon, kilo alımı). Diğer işlevler, normal meme dokusunun oluşumu ve bütünlüğü (fibrokistik meme hastalığı) ve fetal beyin gelişimi ve fonksiyonudur. Maternal idrar iyotu ve düşük plasenta ağırlığı arasında bir ilişki vardır. Aynı zamanda, neonatal baş çevresi üzerinde de bir etkisi olduğu saptanmıştır. İyot, fetal beyin ve nöronal gelişimini sağlayan maternal ve fetal tiroid hormon yapımı için gereklidir. Gebe bir kadının iyot ihtiyacı fetusa yeterli desteği verebilmesi için artar. İdrarda iyot (IU), diyetle iyot alımının tahmini ölçümüdür. Alınan idrarın çoğu (%90) idrarla atılır. Bu nedenle idrar seviyeleri vücudun yeterli iyot seviyelerine sahip olup olmadığı hakkında bilgi verir.
Yorum:Düşük iyot içeren bir diyet, hipotiroidizme ve tiroid bezi büyümesine (guatr) neden olabilir ve doğurganlığı (östrojen dengesizliği), hamileliği ve yenidoğanlarda sinir gelişimi bozukluklarını etkileyebilir.
Numune: İdrar spot. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Pazartesi, Çarşamba
Sonuç Zamanı: 2 gün 18:00