Islet Cell Antikor

Adacık hücreleri pankreasta insülin üreten beta hücreleridir. Herhangi bir nedenle hasar gördüğünde, adacık hücresi antikorları kanda görünür. Test önemlidir, çünkü beta hücre hasarı için erken gösterge olarak kullanılabilir. Test, Tip 1 Diyabet gelişme riski için iyi bir ipucudur.
Yorum:Adacık hücresi otoimmünitesi tespit edilirse, antikorlar, hücrelerde üretilen antijenlere saldırır. Bu antikorlar İnsülin, GAD65, IA-2 ve Zn-TB’dir. Antikorlar, arka arkaya iki numune ve testte saptanmalıdır. Antikorlar insülin salgılanması için gerekli bu antijenleri yanlışlıkla hedef alarak reaksiyona girer ve sonuç olarak Tip 1 Diyabet gelişir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Salı, Perşembe
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 8:00