Interlökinler (IL)

Interlökinler, hücreler arası iletişime aracılık eden bir grup doğal proteindir. Sadece patolojik hastalıklarda değil, normal hücre büyümesi, farklılaşması ve hareketlerinde de etki ederler. Ayrıca bağışıklık yanıtlarını uyarırlar. Bağışıklık sistemi hücreleri tarafından üretilirler ve T ve B Lenfositlerin gelişimi üzerinde de etki ederler. Kaynaklarına ve işlevlerine göre interlökin tipleri vardır. IL-1 (Makrofajlar, B Hücreleri, Monositler, dentritik hücreler), enflamasyon üretimi, ateşi ve sepsisi tetikler IL-2(Th-1 hücreleri), lökositler arasındaki etkileşimlere aracılık eder, yanıtı artırır IL-3, T yardımcı hücreleri, mast hücreleri, Doğal killer hücreler, eozinofillerin aktivasyonu. IL-4 (Th2 hücreleri, CD4 hücresi, mast hücreleri, makrofajlar). Antikor üretimini, hematopoezi düzenler, T Hücre yanıtı aracısıdırlar. IL-6 (B hücreleri, makrofajlar), ateşlenmeyi tetikler ve akut faz elemandırlar. 15 tipi olmasına rağmen, çoğunun immünolojik işlevleri henüz bilinmemektedir.
Yorum:Enfeksiyonun klinik patolojisine göre klinisyen, immünolojik yanıtı yorumlayacak ve tedaviyi yönetecektir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez.
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: Ertesi gün 18:00
Geri