Integre Test (Down Sendromu Tarama Testi)

Anne kanında, noninvazivn (cerrahi olmayan) Down Sendromu tarama testlerinden biridir. Prensip olarak anne kanındaki bazı hormon ve belirteçler ile yaş, önceki düşük sayısı, ırk, doğum sayısı, ölü doğum sayısı, daha önceki Down Sendromlu gebelik ve diğer sosyal veya kültürel parametreler birlikte hesaplanarak bir risk analizi yapılır. Bu testler çeşitli araştırmalar, istatistiksel verilerle sürekli geliştirilmektedir. Gebelik haftasına göre farklı testler ve belirteçler vardır. Integre test bu testlerden biridir. Testler gebeliğin ilk üç ayı(Kombine Test, İkinci Trimester tarama testi) ve ikinci üç ayı(İkinci Trimester Tarama testleri) olarak uygulanırken Integre test her ikisinin birleşimi olarak daha yüksek doğruluk oranı ile uygulanmaktadır. Testin ilk aşaması, NT (ense kalınlığı ölçümü) ve PAPP-A adlı belirteçlerin çalışıldığı ilk Trimester taranma test parametreleri, diğer aşama ise ikinci trimester parametreleri olan AFP, uE3 ve Inhibin A belirteçlerini içermektedir. Sonuç, bunların kombinasyonu olarak verilir.
Yorum:Anne yaşı ve 5 belirteç kullanılarak sonuçlar şöyle yorumlanır. Düşük PAPP- A, AFP, uE3 ile yüksek NT (Ense kalınlığı-numune ile aynı günde ultrasonografi ile yapılan inceleme ile ölçülür), hCG, İnhibin-A Down Sendromunu yansıtır. İkinci trimesterde düşük AFP Spina Bifida veya anensefali riskini işaret edebilir. Eğer ortalamanın 2.5 katı veya daha fazlaysa sonuç pozitif Nöral Tüp Defekti olup ultrasonografik inceleme ile desteklenmelidir. Integre test aynı zmanada Edward’s Sendromu (Trizomi 18) hakkında da bilgi verir. Bunun için NT, PAPP-A, AFP, uE3 ve serbest bHCG değerleri kullanılır. Eğer risk 1/150 veya daha yüksekse amniosentez istenir. Integre testin hassasiyet oranı 90% dır. Bu, pozitif olarak bulunmuş 90% hastada Down sendromlu bebek olma ihtimali %90 Down iken, bu gebeliklerin 10% si negatif test sonucu alacaktır anlamına gelir. Testin yalancı pozitif oranı (FPR) 1.3% dir. Bu, sağlıklı gebeliği olan 1.3% kadına pozitif sonuç verilmiş olacak, sağlıklı gebeliği olan 98.7 gebe için verilen sonuçlar zaten negatif bulunacaktır demektir. Bu testin OAPR değeri (Etkilenmiş gecbelik oranı) 1:5 olacaktır. Bu, tarama testi pozitif olan 5 kadından sadece 1 i Down Sendromlu bebek dünyaya getirecek, 5 kişinin ise pozitif sonuç da olsa bebeği sağlıklı doğacaktır demektir.
Numune: Koldan alınan venöz kan. Açlık gerektirmez
Çalışma Günü: Her gün
Sonuç Zamanı: İkinci numuneden sonraki 3 gün 18:00